Подаване на заявления за стипендии

Запознайте се с Правилата за получаване на стипендия в ТУЕС към ТУ–София.

Желаещите да получават стипендия трябва да попълнят съответното заявление и да го изпратят заедно с необходимите го придружаващи документи в pdf формат на класния си ръководител до 15.11.2021 г. Файлът да носи името на ученика, желаещ да получава стипендия.

Бланките на заявленията са качени в Училището/Правилници и документи.

Заявления, подадени след указания срок, няма да се приемат и разглеждат!

Запознайте се с Правилата за получаване на стипендия в ТУЕС към ТУ–София.

Желаещите да получават стипендия трябва да попълнят съответното заявление и да го изпратят заедно с необходимите го придружаващи документи в pdf формат на класния си ръководител до 15.11.2021 г. Файлът да носи името на ученика, желаещ да получава стипендия.

Бланките на заявленията са качени в Училището/Правилници и документи.

Заявления, подадени след указания срок, няма да се приемат и разглеждат!