Поправителна сесия септември 2018 г.

Компютърни архитектури
11.клас
1.09.2018 г.
9:00 часа, 37.каб.

Комп. архитектури – уч. пр.
11.клас
1.09.2018 г.
13:00 часа, 37.каб.

ОС
11А, 11Б
3.09.2018 г.
13:00 часа, 31.каб.

ОС – уч.практика
11А, 11Б
3.09.2018 г.
9:00 часа, 31.каб.

ООП – учебна практика
11.клас
4.09.2018 г.
9:00 часа, 31.каб.

ООП
11.клас
4.09.2018 г.
13:00 часа, 31.каб.

АПЕ
11.клас
4.09.2018 г.
13:00 часа, 21.каб.

АПЕ – учебна практика
11.клас
4.09.2018 г.
9:00 часа, 21.каб.

Глобални мрежи – уч. практика
12.клас
4.09.2018 г.
9:00 часа, 21.каб.

Електронни елементи
9.клас
5.09.2018 г.
9:00 часа, 26.каб.

Електронни елементи – уч. пр.
10.клас
5.09.2018 г.
9:00 часа, 26.каб.

ТП
11.клас
5.09.2018 г.
9:00 часа, 31.каб.

ТП – учебна практика
11.клас
5.09.2018 г.
13:00 часа, 31.каб.

WEB дизайн – учебна практика
11.клас
7.09.2018 г.
13:00 часа, 31.каб.

Програмиране
10.клас
10.09.2018 г.
9:00 часа, 31.каб.

Програмиране – учебна практика
10.клас
10.09.2018 г.
13:00 часа, 31.каб.

ИЦС
10.клас
10.09.2019 г.
9:00 часа, 26.каб.

Математика
8.клас
11.09.2018 г.
9:00 часа, 42.каб.

Математика – ЗП
10.клас
11.09.2018 г.
9:00 часа, 42.каб.

Математика – ЗП
11.клас
11.09.2018 г.
9:00 часа, 42.каб.

Математика – ЗИП
11.клас
12.09.2018 г.
9:00 часа, 42.каб.

СУБД
11.клас
13.09.2018 г.
13:00 часа, 31.каб.

Електронни измервания - учебна практика
11.клас
10.09.2018 г.
11:30 часа, 25. каб.

Консултации по електронни измервания - учебна практика:
5.09.2018 г.
от 11:30 ч., 25.каб

Забележка: Учениците, които имат поправителна сесия трябва да се свържат с преподавателите за определяне на дата за консултация по съответния предмет.