Поправителни изпити XII клас

 

  • Интернет програмиране – 5.05.2022 г от 9:00 ч в блок 8 на ТУ – каб.8-3.5
  • Мрежови протоколи и технологии – 9.05.2022 г. от 9:00 ч в блок 8 на ТУ – каб.8-3.5
  • Математика ЗП оформяне на срочна оценка – 9.05.2022 г. от 9:00 ч в блок 8 на ТУ – каб.8-4.2
  • Математика РП оформяне на срочна оценка – 9.05.2022 г. от 13:00 ч в блок 8 на ТУ – каб.8-4.2
  • Увод в интернет на нещата – 10.05.2022 г. от 9:00 ч в блок 10 на ТУ – каб.10402
  • Математика РП – 11.05.2022 г. от 9:00 ч в блок 8 на ТУ – каб.8-4.2

От ръководтвото на ТУЕС