Присъствено обучение в ТУЕС

Дистанционен учебен процес в ТУЕС към ТУ-София на 06.12.2021 г. (понеделник) по учебната програма за деня.

Необходимо е технологично време, за да се организира процесът на тестване на учениците в 8. и 9. блок на ТУ-София, да се закупят необходимите материали - чували, маски, ръкавици, кутии за изгаряне на биологични отпадъци; да се дезинфекцират и подготвят помещенията за редовен учебен процес.

Присъствен учебен процес в ТУЕС към ТУ-София от 07.12.2021 г. (вторник) по следния график.

Учениците, които ЩЕ БЪДАТ тествани, трябва:

  • Да се явят 45 мин. по-рано по указания график и да заемат мястото си в учебната зала на класа;
  • Да не са консумирали храна и напитки (включително вода);
  • Да носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО – маски, личен дезинфектант, сухи и мокри кърпички за почистване на работното си място след тестване;
  • Да носят разпечатана декларация за съгласие, подписана от родител и ученик.

Учениците, които НЯМА да бъдат тествани, трябва:

  • Да се явят 15 мин. по-рано по указания график и да заемат мястото си в учебната зала на класа, след приключване на теста на останалите ученици, дезинфекция и проветряване;
  • Да носят копие на валиден официален документ „зелен сертификат“ – за ваксинация, преболедуване или наличие на антитела, или отрицателен резултат от лабораторно изследване.