Производствена практика – 11-ти клас, информационни срещи

В края на 11-ти клас по учебен план се провежда производствена практика на конкретно работно място.

Всички ученици от 11-ти клас трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да присъстват на информационните срещи с представителите на ИКТ компании за организиране на производствена практика на конкретно работно място в периода 01.07.2019 г. – 15.07.2019 г.

Информационните срещи  ще се проведат в СОФИЯ ТЕХ ПАРК - в сградата на Инкубатора. Точното разположение в GoogleMaps можете да видите тук.

График за специалност „Системно програмиране“:

  • на 13.06.2019 г.  от 9 до 12 часа
  • на 14.06.2019 г.  от 10 до 12 часа

График за специалност „Компютърни мрежи“:

  • на 14.06.2019 г. от 10 до 12 часа

ПРИСЪСТВИЕТО ЩЕ СЕ УДОСТОВЕРЯВА С ЛИЧЕН ПОДПИС В СПИСЪЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Всички ученици ТРЯБВА да се явят 15 минути преди началния час.