Промяна в разписанието на 9. и 11. клас

Във връзка с откриването на HackTUES, учебните занятия за 9. и 11. клас, на 11.03.2021 г., четвъртък, ще се проведат по променено разписание.

9. клас

11. клас