Промяна в учебните занятия заради Hack TUES

Предстои провеждането на поредния ученически хакатон Hack TUES в периода 10.03.2022 г.-13.03.2022 г.

Във тази връзка ще има промяна на учебните занятия за учениците от втора смяна на 10.03.2022 г. както следва:

  • 1 – 2 учебен час от 13:00 до 14:00 ч.
  • 3 – 4 учебен час от 14:10 до 15:10 ч.
  • 5 – 6 учебен час от 15:20 до 16:20 ч.
  • 7  – 8 учебен час от 16:30 до 17:30 ч.

Учениците, участващи в провеждането на хакатона са освободени от учебни занятия на 11.03.2022 г.

Учениците, участващи в организирането на хакатона, са освободени от учебни занятия на 10.03.2022 г., 11.03.2022 г. и 14.03.2022 г.

Тук може да се намери заповедта и в приложение списък с освободените ученици.

Всички ученици, които не са регистрирани за участие в хакатона, ще се обучават в ОРЕС на 11.03.2022 г. по установеното учебно разписание за деня.