Раздаване на ТУЕС тениски (9:00 на 17.09.18) – разпределение по кабинети

Всички ученици трябва да бъдат в 9:00 ч. в ТУЕС. Съгласно посоченото по-долу разпределение на класовете по кабинети, всеки клас трябва да получи от класния си ръководител срещу 10 лв. тениска, с която ще бъде на откриването на учебната 2018/2019 година.

Преди официалната част, в 9:45 часа, ще има обща снимка на учениците от ТУЕС.

Разпределение на класовете по кабинети за 17.09.2018 г.:

8.а – 13.каб.                10.а – 31.каб.               12.а – 42.каб.

8.б – 14.каб.                10.б – 27.каб.               12.б – 44.каб.

8.в– 15.каб.                 10.в – 26.каб.               12.в – 37.каб.

8.г – 16.каб.                11.а – 43.каб.               12.г – 45.каб.

9.а – 11.каб.                11.б – 25.каб.

9.б – 34.каб.                11.в – 21.каб.

9.г – 47.каб.                11.г – 46.каб.

!8.б – 14.каб.                10.б – 27.каб.               12.б – 44.каб.

!8.в– 15.каб.                          10.в – 26.каб.               12.в – 37.каб.

!8.г – 16.каб.                         11.а – 43.каб.               12.г – 45.каб.

!9.а – 11.каб.                11.б – 25.каб.

!9.б – 34.каб.                11.в – 21.каб.

!9.г – 47.каб.                         11.г – 46.каб.