Разписание на учебната програма за първи срок на учебната 2018/2019 г.

Програма за първи срок на учебната 2018/2019 г.

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас