Разпределение на учениците в 8. клас

Оттук можете да прегледате и изтеглите разпределението на учениците от 8. клас по паралелки със съответния им класен ръководител.