Родителска среща

На 12.12.2022 г. от 18:30 ч. в блок 9 на ТУ–София ще се проведе родителска среща с
родителите на 8., 9. и 10. Клас.


Разпределението по зали е следното: 

8 а 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9230
8 б 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9217
8 в 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9221
8 г 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9223
9 а 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 1 9113
9 б 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 1 9125
9 в 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9218
9 г 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9202
10 а 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9219
10 б 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9205
10 в 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9222
10 г 12.12.2022 (понеделник) 18:30 етаж 2 9224