Родителска среща за родителите на учениците от 8. клас

Уважаеми родители,
    Родителската среща за родителите на учениците от 8.клас. ще се проведе на 26.09.2022 г.(понеделник), от 19:00 часа в зала 1151, блок 1 на Техническия университет - София.
    Поради необходимост от спазване на наложените противоепидемични мерки, със Заповед на Министъра на здравеопазването от 12.09.2022, молбата ни е от страна на ученик да присъства само по един родител/настойник.

От Ръководството на училището