Срок за подаване на заявления за стипендии

Срокът за подаване на заявления за стипендии е до 20.02.2023 г.

Заявлението може да се намери тук или в Училището/Правилници и документи/Бланки на заявления.

От Ръководството на ТУЕС към ТУ - София.