Традиционно раздаване на ELSYS награди

Традиционното раздаване на ELSYS награди ще се състои на 20.06.2022 г. (деня на Дипломирането) от 19:00 в Grindhouse Skateclub.

На събитието са поканени целият Випуск 2022 и всички преподаватели от ТУЕС към ТУ - София.