Трета поправителна сесия

Третата поправителна сесия по:

- Технология на програмирането (уч. пр.) ще се проведе на 04.10.2018г. от 9:00 до 13:00 часа в 34 кабинет.
- Технология на програмирането ще се проведе на 05.10.2018г. от 9:00 до 12:00 часа в 46 кабинет.