ТУЕС търси преподаватели по специалните предмети

Успешният образователен модел на Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София е основан върху ангажирането на практици от ИКТ бизнеса като преподаватели. С увеличаването на софтуерните паралелки, ТУЕС има нужда от все повече преподаватели по програмиране, най-вече за малките класове (8.- 9. клас).

Ако сте компания и искате да станете партньор на ТУЕС в учебния процес, разгледайте тази презентация.

В момента имаме нужда от преподаватели по следните предмети:

  • Увод в програмирането за 8. класдва срока, 4 часа седмично, 2 класа

  • Програмиране за 9. клас + Увод в ООП за 9. классамо втори срок, 4 часа седмично + 2 часа седмично, 2 класа

  • Обектно-ориентирано програмиране за 11. класдва срока, 4 часа седмично, 2 класа

  • Технология на програмирането за 11. класдва срока, 4 часа седмично, 2 класа

  • Въведение в скриптовите езици (СИП) за 9. класдва срока, 2 часа седмично, 3 класа

За всеки един от предметите може да се преподава само на един клас, не е необходимо един човек да преподава на всички класове от випуска.

Можете да кандидатствате за свободните преподавателски позиции, като се свържете с нас на tues@elsys-bg.org или с Асоциация на завършилите ТУЕС на aztues@elsys-bg.org.