Търсят се новите организатори на Hack TUES 5 и TUES Fest 2019 сред 11-ти клас

През март и април 2019 са планирани следващите издания на хакатона Hack TUES & изложението на ученически проекти TUES Fest. Тези две ключови събития за ТУЕС се случват благодарение на отдаден координационен екип доброволци от 11-ти клас, който работи по организацията на събитията още от есента заедно с екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС. С началото на учебната година дойде време да изберем нов координационен екип от 11-ти клас за двете събития, на който старият екип от 12-ти клас да предаде щафетата.

Кой може да кандидатства?
Очакваме кандидатури на ученици:

  • от 11-ти клас в ТУЕС;
  • с достатъчно свободно време, което са готови да посветят на събитията;
  • отговорни и с желание да развиват организационните си умения;
  • доброволческият опит и участието в предишни издания на Hack TUES & TUES Fest се счита за предимство.


Защо да кандидатствате? Ще получите:

  • ценен опит, как се организира едно събитие с всичките му аспекти - промотиране, финансиране, логистика, координация и др.;
  • контакти с компаниите спонсори на събитията, които могат да прераснат в предложения за практика, стаж и да са ви полезни и в бъдеще;
  • чест и слава в ТУЕС;
  • и не на последно място - незабравими преживявания и нови приятелства.


Кандидатите следва да попълнят този формуляр не по-късно от 10-ти октомври. Подборът на организационния екип ще се осъществи от екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС. Ще се вземе предвид попълнения формуляр, препоръки от класните ръководители и впечатления от предишен доброволчески опит в ТУЕС. Одобрените кандидати ще бъдат включени като помощници при организацията на честването юбилея на ТУЕС през ноември, за да изпробват своите умения преди да започнат работата по Hack TUES 5.

За допълнителна информация и при въпроси, пишете на aztues@elsys-bg.org.

ценен опит, как се организира едно събитие с всичките му аспекти - промотиране, финансиране, логистика, координация и др.;