Търсят се новите организатори на Hack TUES 8 и TUES Fest 2022

Време е да изберем новите организатори на емблематичните събития за ТУЕС - организирани от ученици за ученици под менторството на АЗТУЕС - Hack TUES и ТУЕС Фест. Всяка година се избира нов отдаден доброволчески екип от 11. клас, който работи заедно с екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС за организирането на събитията. Втора поредна година подготовката им започва още от лятото, с цел да се даде по-голяма възможност на новите организатори да развият и реализират идеите си за Hack TUES 8 & TUES Fest 2022, които се планират за март и април 2022 г.

 

Кой може да кандидатства? Очакваме кандидатури на ученици:

  • от 10. клас в ТУЕС за уч. год. 2020 - 2021 г.;

  • с достатъчно свободно време, което са готови да посветят на събитията;

  • отговорни и с желание да развиват организационните си умения;

  • доброволчески опит и участието в предишни издания на Hack TUES и/или TUES Fest е предимство.

 

Защо да кандидатствате? Ще получите:

  • ценен опит, как се организират две събития с всичките им аспекти - промотиране, финансиране, логистика, координация и др.;

  • контакти с компаниите спонсори на събитията, които могат да прераснат в предложения за практика, стаж и да са ви полезни и в бъдеще;

  • полезен опит, как се работи в екип от 10+ човека;

  • всяка отделна роля усвоява много умения свързани с тяхната работа в организацията;

  • опознаване на ТУЕС общността (ще разберете, че туесарите са навсякъде, и ще усетите подрепата им);

  • и не на последно място - незабравими преживявания и нови приятелства.

 

Кандидатите следва да попълнят този формуляр не по-късно от 5. юли. Към повечето позиции са приложени задачи, които кандидатите трябва да изпълнят, за да финализират и изпратят формуляра. За да отворите формуляра е необходимо да имате регистриран Google акаунт.

 

Повече информация за всяка една позиция можете да откриете в този документ, както и да попитате някои от организаторите на предишни издания:

 

Подборът на организационния екип ще се осъществи от екипа на АЗТУЕС, ръководството на ТУЕС и предишния организационен екип. Ще се вземат предвид попълнения формуляр, препоръки от класните ръководители и впечатления от предишен доброволчески опит в ТУЕС, като само одобрените на база изпратените формуляр и задачи ще бъдат поканени на интервю.


За допълнителна информация и при въпроси, пишете на aztues@elsys-bg.org.