Учебна програма II срок 2022/2023

Разписанието на учебната програма за втория срок на учебната 2022/2023 година влиза в сила от 6.02.2023 година.

  • Учениците от 8., 9. и 10. клас учат в 9. блок на ТУ - София
    Първа смяна са тези от 8. и 10. класове.
    Втора смяна – 9. клас
  • Учениците от 11. и 12. клас учат в 8. блок на ТУ - София
    Първа смяна са 12. клас.
    Втора смяна – 11. клас

Учениците от 11. и 12. клас трябва да носят лични лаптопи за професионалните дисциплини.

Седмицата е нечетна.

Разписанието по класове може да намерите в секция Обучение/Учебна програма.

От Ръководството на ТУЕС към ТУ - София.