Учебна програма за I срок 2022/2023 г.

От 26-ти септември (понеделник) влиза в сила нова учебна програма.

Дните и часовете на провеждане на учебните занятия по физическо възпитание подлежат на корекция в зависимост от обявените свободни часове в спортния комплекс на ТУ-София. За тях всеки клас ще бъде допълнително уведомен.
Разписанието на часовете ще намерите тук.