Ученически поздрав по случай 24 май

Ученическата общност на ТУЕС отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с видеопослание към всички, таящи пламъка на словото и любознанието в сърцата си!

Организатори и текстописци: Иван Петков, Ирен Коларова и Лили Шишкова (8 „Г“)
Монтаж: Александър Асенов и Иван Генов (8 „Г“)
Рецитатори: Анна-Ерин Голубева (8 „В“), Борислав Миланов (9 „Б“), Евгения Михалкова (8 „В“), Златина Лилова (11 „А“), Ива Маринова (9 „В“), Ивана Вълева (12 „Г“), Йоан Джелекарски (12 „Г“) и Мартина Бикова (9 „В“)