Удължаване на срока за записване за Бялото училище

Удължава се срока за записване и плащане на таксите за Бяло училище до изчерпване на местата.
График за събиране на таксите:
9-10.01.2023 г от 12:30 – 14:00 в учителската стая на блок 8 ет. 4 на ТУ-София.
При отказ по уважителни причини, възстановяването на сумите може да стане най-късно до 13.01.2023 г.