Зелено училище

На вниманието на родителите на учениците от ТУЕС, които заминават на Зелено училище от 17.09.2018 г. до 21.09.2018 г.
Родителите трябва да попълнят  декларация (изтегли от ТУК)  за съгласие или несъгласие за публикуването  на снимков материал с участие на детето им в Зеленото училище и да я представят в деня на заминаването.

При заминаването трябва да се представи и медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни, издадено от личния лекар не по-рано от 3 дни от датата на заминаването.

Заминаване за Зеленото училище - на 17.09.2018 г. (понеделник), в 13:00 ч., от двора на ТУЕС.

Всички ученици от ТУЕС трябва да бъдат на 17.09.2018 г. в 9:00 часа в двора на училището за откриването на учебната година.
Учениците, които заминават на Зелено училище, трябва да бъдат с багажа за пътуването, който ще бъде заключен в класна стая по време на откриването на учебната година. За тях за обяд ще има осигурена суха храна.

На вниманието на родителите на учениците от ТУЕС, които заминават на Зелено училище от 17.09.2018 г. до 21.09.2018 г.
Родителите трябва да попълнят  декларация (изтегли от ТУК)  за съгласие или несъгласие за публикуването  на снимков материал с участие на детето им в Зеленото училище и да я представят в деня на заминаването.

При заминаването трябва да се представи и медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни, издадено от личния лекар не по-рано от 3 дни от датата на заминаването.

Заминаване за Зеленото училище - на 17.09.2018 г. (понеделник), в 13:00 ч., от двора на ТУЕС.

Всички ученици от ТУЕС трябва да бъдат на 17.09.2018 г. в 9:00 часа в двора на училището за откриването на учебната година.
Учениците, които заминават на Зелено училище, трябва да бъдат с багажа за пътуването, който ще бъде заключен в класна стая по време на откриването на учебната година. За тях за обяд ще има осигурена суха храна.