Новини

 • Заявление за стипендии 12 клас

  Заявление за стипендии 12 клас

  Всеки ученик, на когото се полага стипендия трябва да попълни тази декларация, след което да я прати сканирана на отговорника на класа си

 • Удължаване на срока на неприсъствените занятия в ТУЕС

  Удължаване на срока на неприсъствените занятия в ТУЕС

  Ректорът на Техническия университет – София проф. др. инж. Иван Кралов нареди да се удължи срока на неприсъствените учебни занятия в ТУЕС

 • Удължаване на грипна ваканция

  Удължаване на грипна ваканция

  Грипната ваканция за учениците от Технологично училище „Електронни системи” към ТУ-София ще бъде удължена до 15.03.2020 г. включително

 • Неучебни дни в периода от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. поради грипна епидемия

  Неучебни дни в периода от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. поради грипна епидемия

  Неучебни дни в периода от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г.

 • Предаване на дипломни работи випуск 2020

  Предаване на дипломни работи випуск 2020

  Всички дипломанти от 12 клас - випуск 2020: Трябва да предават дипломни работи в споделената папка за всеки клас. Краен срок за предаване на документите 20.02.2020 г. до 13.00 часа. Предаването на дипломните работи ще се извърши по график както следва: За 12 А и 12 Б клас - 20.02.2020 г. от 18.00 часа – 31 каб; За 12 В и 12 Г клас - 20.02.2020 г. от 17.00 часа – 21 каб.