Новини

 • Олимпиада по математика

  Общинския кръг на олимпиадата по математика ща са проведе на 9.12.2023 г. Регистриралите се ученици трябва да се явят в 8:30 ч пред блок 9 на ТУ–София. Необходимо е да носят със себе си чертожни инструменти и разрешените за съответния клас помощни справочни материали.

 • Олимпиада по информационни технологии

  Олимпиада по информационни технологии

  Приканваме учениците на ТУЕС за участие в олимпиадата по информационни технологии. С регламента за участие може да се запознаете тук...

 • Разпределение по зали за родителска среща - 30.11.2023 г., 18:30 часа

  На 30.11.2023 г. (четвъртък) от 18:30 ч в блок 9 и блок 8 на ТУ–София ще се проведе родителска среща с родителите на 8., 9.,10. и 11.клас. Разпределението по зали е следното...

 • КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО, специалност "Компютърни мрежи" в ТУЕС към ТУ-София - за учебната 2023/2024 г.

  На основание чл.104,ал. 1, т.2, чл. 107, чл.56 и чл.57 от Наредба №10 от 2016г. с изм. от 2023 г. на МОН за организация на дейностите по прием в училищното образование, комисия определена със заповед № РД 11 – 34 /23.11.2023г на Директора ТУЕС към ТУ – София разгледа подадените документи на кандидатите и класира по низходящ ред според бала на учениците на основание следните ученици...

 • Свободно място за прием в 8. клас, специалност "Компютърни мрежи" в ТУЕС към ТУ-София

  На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба № 10/2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, се обявява едно свободно място за прием в 8 клас, специалност "Компютърни мрежи" в ТУЕС към ТУ-София - за учебната 2023/2024 г.