Екип от развойния център на SAP демонстрира програмиране на платформа ESP8266

В поредната лекция от инициативата TUES Inspiration Talksученици от 11 клас се срещнаха с Георги Крунев (ТУЕС’1995), Георги Константинов (ТУЕС’2005) и Павел Геневски от развойния център на SAP в София. Заниманието на тема Въведение в IoT включваше и практическа част с програмиране на микроконтролер и предаване на данни към друго приложение. За целта беше използвана платформа ESP8266, програмирана за управление на светодиод, четене на данни от сензор (OneWire temperature sensor) и предаване на данни през WiFi мрежа.
След лекцията на разположение на учениците бяха оставени няколко микроконтролера за бъдещи занимания по темата IoT.
Развойният център на SAP e сред дългогодишните приятели на ТУЕС. Компанията е оборудвала компютърен клас в училището с персонални компютри и предостави Lego роботи за обучението по роботика в училището.