Практическо занимание за работа с интерактивни уеб карти за 11 клас

На 28 май Теодор Найденов (ТУЕС’2002) проведе практическо занимание за работа с интерактивни уеб карти за 11-токласници от ТУЕС. Той представи принципа на работа и технологиите, използвани за изграждането на съвременните информационни системи за географски данни. Бяха дадени и насоки за усъвършенстване на съвременните уеб приложения чрез показване на данните върху подходящи карти и за използване на съществуващи географски данни, услуги за карти и програмни библиотеки.
Практическата част от заниманието беше фокусирана върху JavaScript библиотеката Leaflet и нейното използване в уеб приложение.
Теодор Найденов е завършил ТУЕС през 2002 г. Той е софтуерен инженер с повече от 12 години практически опит. През годините водещият е работил по разнообразни проекти, които включват проектиране и изграждане на софтуер за вградени системи, телекомуникационен софтуер, а в последните няколко години - системи за обработка и анализ на големи обеми данни.
Теодор е един от основателите и член на Управителния съвет на Асоциацията на завършилите ТУЕС, както и основен вдъхновител и инициатор на инициативата TUES Inspiration Talks & Workshops. Тя има за цел да вдъхнови учениците от ТУЕС за още по-успешно професионално и кариерно развитие, като ги среща с опитни експерти от различни сектори на ИТ бизнеса и предприемаческите среди. Серията от срещи започна през м. март 2016 г.