#TUES Inspirational Talks 2021/2022 г. - „Кой университет след ТУЕС, или защо АУБГ е добра възможност?“

В рамките на 90 минути над 60 ученика от ТУЕС имаха възможност да участват в уебинара и да разговарят със Светозар Георгиев, съосновател на Телерик (ТУЕС 1995г., АУБГ 2000г.), Виктория Ентуисъл, финансист (ТУЕС 1993г., АУБГ 1993/1995г.) и Надя Табутова от Американския университет в Благоевград (АУБГ), която отговаря за приема на студенти.

Напълно в контекста на рубриката TUES Inspirational Talks, чухме страхотна презентация, вдъхновяващи думи и примери от нашите гости към учениците от ТУЕС.


Засегнахме теми като важността на избора за висше учебно заведение, насоката на живота, която този избор дава, социалната среда в която всеки един ученик ще попадне и възможностите за развитие и разширяване на кръга от качества и умения, както и че в 21 век вече не е достатъчно човек да бъде добър само в едно нещо.Лекторите бяха подготвили чудесни презентации и лични истории. Разбира се отговориха и на всички въпроси, зададени от нашите ученици.Запис от срещата можете да откриете тук.