Въведение в SW Testing за 10-токласници от ТУЕС

Срещите от серията TUES Inspiration Talks продължават. Темата отново е SW Testing. Мария Каменова (ТУЕС'2007) представи своя опит в сферата пред ученици от 10-ти клас в ТУЕС. Тя въведе присъстващите в основните принципи на SW Testing, запозна ги с живота на бъговете и със спецификите на работа с QA екип и тест инженери. Беше представено и тестване в Agile Scrum среда.